Schizofrenia.eu - Domena na sprzedaż

Domena Schizofrenia.eu jest na sprzedaż

Domena posiada ciągłą historię zaindeksowania w google, czysty profil linków prowadzący do strony oraz potencjał marketingowy. Sprzedam ją za nieduże pieniądze.

Kontakt: sneer(małpka)vp.pl

Kilka słów o schizofrenii

Schizofrenia to grupa zaburzeń psychicznych klasyfikowana jako jedna z psychoz endogennych, a więc takich, które powstają wewnątrz organizmu. Samo znaczenia słowa „schizofrenia” to z języka greckiego „rozszczepienie umysłu”. Oznacza to brak powiązania pomiędzy myślami, emocjami, a innymi zachowaniami pacjenta. Zaburzenia te pojawią się przeważnie w okresie nazywanym wczesną dorosłością (20-28 lat u mężczyzn, którzy są bardziej zagrożeni oraz 26-32 lat u kobiet), a częstotliwość ich występowania utrzymuje się obecnie na poziomie 0,4 % – 0,6 %. Osoby posiadające ten problem ze zdrowiem psychicznym z reguły nie potrafią prawidłowo funkcjonować w społeczeństwie. Stąd często dotyka ich ubóstwo czy bezdomność. Poza tym występują u nich próby samookaleczeń, a nawet samobójstw. Według statystyk życie próbuje sobie odebrać co dziesiąta osoba cierpiąca na schizofrenię.

Choroba Bleulera, bo również takie określenie funkcjonuje w języku medycznym, a pochodzi ono od nazwiska Eugena Bleulera, szwajcarskiego psychiatry, który w 1911 roku opisał schizofrenię jako jednostkę chorobową, zostaje stwierdzona na podstawie rozmów. Na chwilę obecną nie ma możliwości wykrycia jej przy pomocy badań laboratoryjnych, jednak na etapie rozpoznawania zleca się wykonanie niektórych, aby wykluczyć inne choroby psychiczne, które mogą mieć zbliżone do schizofrenii objawy. Rozwój tego zaburzenia może nastąpić albo gwałtownie, bez wcześniejszych sygnałów, lub powoli, wybuchając nagle w kluczowym momencie. Klasyfikacja objawów dzieli je na dwie zasadnicze grupy.

Pierwsze z nich to pozytywne (wytwórcze), czyli takie, które w stosunku do normalnego funkcjonowania człowieka są dodatkowe. Wśród nich wyróżniamy halucynacje, urojenia i dziwaczne zachowania. Natomiast drugim zbiorem są objawy negatywne, a więc powodujące zmniejszenie zdolności w stosunku do zachowana typowego. Tutaj mamy: zubożenie mowy i mimiki, zobojętnienie, nieuwagi oraz trudności w komunikacji międzyludzkiej i prowadzeniu aktywnego życia społecznego. Istotnym elementem tej grupy jest również anhedonia, czyli brak umiejętności do przeżywania przyjemnych emocji – stan w którym człowieka po prostu nic nie cieszy. Często występuje on również w przypadku depresji, a także w uzależnieniu narkotykowym w momencie próby zerwaniu z nałogiem.

Warto też wspomnieć, że schizofrenia poprzez pewnego rodzaju swoją tajemniczość i fakt, że wśród zdrowych ludzi krąży wiele błędnych faktów na temat choroby, jest interesującym tematem dla świata, dlatego też jej temat wielokrotnie pojawił się w książkach i filmach. Najbardziej chyba znanym przykładem jest „Piękny umysł” opowiadający o fenomenalnym ekonomiście i matematyku amerykańskim Jonnym Nashu, laureacie Nagrody Nobla z 1994 roku. W Polsce również powstał film (tym razem jednak z fikcyjną historią) traktujący o takim zaburzeniu psychicznym, a był to „Ogród Luizy”. Oby tylko próby umieszczania schizofrenii w produkcjach kultury masowej przyczyniły się do jej społecznego zrozumienia.